Instrukcja do adaptera shiftera Logitech

Zwijana treść

Pierwsze kroki

  1. Podłącz swój shifter do portu w adapterze
  2. Podłącz kabel USB do adaptera i komputera.
  3. Poczekaj, aż system Windows wykryje urządzenie
  4. Przetestuj w grze

Kalibracja

Aby wykonać pełną kalibrację:

1. Odłącz kabel USB adaptera

2. Pobierz i otwórz oprogramowanie z karty 'Do pobrania' poniżej 

3. Przytrzymaj przycisk na urządzeniu

4. Podłącz kabel USB z powrotem

5. Puść przycisk i odśwież listę w programie 

6. Wybierz właściwy port COM (ten, który pojawia się po odświeżeniu)

7. Wybierz język polski klikając na flagę

8. Wykonaj pełną kalibrację i postępuj zgodnie z krokami na ekranie

9. Zamknij program, ustawienia zostaną zapisane automatycznie

10. Przetestuj w grze lub w panelu sterowania Windows

Częste pytania

Mój komputer nie rozpoznaje urządzenia i pokazuje błąd.

  • Spróbuj użyć innego kabla USB.

W grze shifter myli biegi, wybierając bieg 1 wyświetla 3 itd.

  • Przeprowadź kalibrację

Program do kalibracji wyświetla błąd portu COM

  • Upewnij się, że trzymasz prawidłowo przycisk na obudowie adaptera w trakcie podłączania go do USB (tryb kalibracji)

Do pobrania